Wat is een Dinastie? De rijkdom in jezelf

Een dynastie bestaat uit opeenvolgende heersers over een land, regio of keizerrijk. Deze heersers behoren meestal tot dezelfde familie.

Betekenis Dynastie

Van Wikipedia:

Een dynastie is een opeenvolging van heersers die tot eenzelfde familie behoren. Het van oorsprong Griekse woord δυναστεία (dunasteia) komt van δυνάστης (dunastès), wat leider of gezagsdrager betekent.

Dynastieën zijn typisch voor erfelijke monarchieën en feodale heersers, hoewel er ook bij verkozen leiders van dynastieën sprake kan zijn. Bij uitbreiding wordt de term ook gebruikt voor families van politici, zakenlieden, bedrijfsleiders, hoge ambtenaren.

Dynastiën zijn iets van de oude wereld.

Minimalisme, spiritualiteit en jouw dINastie

Dinastie heeft een aantal hoofdthema’s. Spiritualiteit en minimalisme zijn de belangrijkste. Beiden zijn in mijn optiek onmisbaar bij het bouwen aan je eigen innerlijke rijkdom. Jouw dinastie.

Want ook al leven we in een rationele samenleving, de interesse in het paranormale en spirituele wordt steeds groter. Kijk maar in de opleving van de aantrekkingskracht van dingen als het ouija bord, de populariteit van fantasy en horror films, en de voortdurend groeiende ledenaantallen van meditatie groepen.

Wat is spiritualiteit, en wat betekent het om spiritueel te zijn? Spiritualiteit draait om de geest (Latijn: spiritus). Met andere woorden: om de wereld in jezelf. Vaak wordt het geassocieerd met bovennatuurlijke krachten, maar dat is geen vereiste. Spiritualiteit omvat alles wat te maken heeft met de eigen, innerlijke ervaring.

Veel mensen associëren deze begrippen met geloof of “iets zweverigs”, waardoor spiritualiteit een wat negatieve bijklank blijft houden. Het wordt gezien als irrationeel. Daarom wordt het, in de rationele tijd waarin we leven, vaak terzijde geschoven. Daar doe ik niet aan hoor!

Business spiritualiteit: een concept van Paul de Bot

We leven in een tijd dat steeds meer mensen op zoek zijn naar zingeving en mindfulness. Ook op het werk wordt dit steeds belangrijker. Werk is allang niet meer alleen een noodzakelijk kwaad om brood op de plank te brengen. Voldoening moet het geven: het liefst gaan we iedere dag naar huis met het gevoel dat we echt een verandering teweeg hebben gebracht in de wereld.

Een mooie stroming waar dit geloof in de kracht in jezelf centraal staat, is de Bach bloesem therapie.

Wat is business spiritualiteit?

Business spiritualiteit als vernieuwing van het management gaat uit van de levensdroom en de diepste verlangens van de mensen van een organisatie. Het schept een werksfeer waar men zich thuis voelt en met plezier werkt. Door de sterke verbondenheid en het grote idealisme slaagt men erin iets moois en groots te bereiken.

Het is een zeersimpel model dat gedragen wordt door drie essentiële waarden. Het zijn vakkundigheid en bezieling die elkaar versterken door een goede samenwerking. De praktijk is moeilijker, maar het is zeker de moeite waard om het te proberen. Het gaat om vriendschap, uit dankbaarheid iets willen doen voor elkaar. Dat noemt men ook liefde.

De drie fundamentele componenten: vakkundigheid, bezieling en samenwerking (sterke teamgeest) maken het werk zinvol en zijn alle drie nodig om een crisis te kunne doorstaan. Als één van de drie verloren gaat, verzwakt onze kracht (blz. 26).

Het verloopt als een menselijk proces dat wordt gedragen door een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een gemeenschappelijk ideaal om iets moois tot stand te brengen (blz. 28).

Door het zware werk kunnen mensen vaak niet meer over voldoende lichamelijke kracht beschikken om te doen wat men wil doen. Meer willen doen dan we kunnen put ons uit en maakt ons ziek. Het gevolg is overspannen en uitgeput raken (blz. 34).

Een energieverbruik dat onze krachten te boven gaat, leid tot oververmoeidheid: onze geestelijke krachtbron wordt geblokkeerd en we branden op. Een te zware werkdruk kan idealisme blokkeren (blz.48).

Om te kunnen slagen moet een organisatie rekening houden met de concrete omstandigheden en ingaan op de geboden kansen en mogelijkheden. Dat vraagt vooral openstaan voor het toeval (blz. 42).

Een eenzijdig controlesysteem  dat slechts op fouten en gebreken van het werk let, kan de creativiteit verstikken (blz. 43).

Echte vernieuwing komt alleen tot stand als we meer aandacht schenken aan de sterke en vernieuwende krachten van een bedrijf (blz.45).

Idealisme en realisme horen bij elkaar als twee elkaar versterkende tegenstellingen.

Vakkundigheid van non-profit organisaties.

In idealisme wordt makkelijk vergeten dat er ook vakkundigheid nodig is om te kunnen slagen en een realistische kijk op de mogelijkheden: de aanpak is vaak weinig zakelijk.

Daarbij is het belangrijk dat mensen op de werkvloer zich verantwoordelijk voelen en zelf bewust zijn van hun eigen kracht en mogelijkheden.

Vooral in crisistijd zijn goed geschoolde en gezonde mensen nodig voor het herstel. Niet het management, maar het personeel van zorg en onderwijs heeft meer aandachten waardering nodig.

Met name de veldwerkers van zorg en onderwijs zijn de vergeten groep die door de hoge werkdruk hun motivatie en hun roeping verliezen (blz. 64/65).

Machine denken in de zorg: patiënten worden door de zorg passief gemaakt. Hun eigen verantwoordelijkheid wordt hun ontnomen (blz.69).

Patiënten/cliënten zijn een product geworden (blz.76).

Kennis is het resultaat van een leerproces binnen de relatie leerling-leermeester. Samen vormen ze kennis als een gemeenschappelijk product (blz.81).

Vakkundige kennis zonder liefde voor het, zal leerlingen/cliënten  niet aanspreken, omdat het hart er niet door geraakt wordt Vakmanschap vereist wezenlijk dat je van je vak houdt en je bezieling kunt overdragen aan je leerlingen/cliënten  (blz. 84).

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven